Lịch phát sóng thể thao

 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 49 (28/11/2015 - 04/12/2015)
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 49 (28/11/2015 - 04/12/2015)

  Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 28/11/2015 - 04/12/2015. Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền hình K+ cập nhật từ thứ Năm/thứ Sáu tuần trước đó trên trang chủ http://kplustpvinh.com

  Xem thêm
 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 48 (21/11/2015 - 27/11/2015)
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 48 (21/11/2015 - 27/11/2015)

  Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 21/11/2015 - 27/11/2015. Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền hình K+ cập nhật từ thứ Năm/thứ Sáu tuần trước đó trên trang chủ http://kplustpvinh.com

  Xem thêm
 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 45 (31/10/2015 - 6/11/2015)
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 45 (31/10/2015 - 6/11/2015)

  Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 31/10/2015 - 6/11/2015. Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền hình K+ cập nhật từ thứ Năm/thứ Sáu tuần trước đó trên trang chủ kplustpvinh.com

  Xem thêm
 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 44 (24/10/2015 - 30/10/2015)
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 44 (24/10/2015 - 30/10/2015)

  Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 24/10/2015 - 30/10/2015. Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền hình K+ cập nhật từ thứ Năm/thứ Sáu tuần trước đó trên trang chủ http://kplustpvinh.com/

  Xem thêm
 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 43
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 43 (17/10/2015 - 23/10/2015)

  Hãy đón xem các trận đấu hấp dẫn trên kênh truyền hình K+ từ ngày 17/10/2015 - 23/10/2015. Lịch phát sóng các chương trình thể thao trong tuần tiếp theo luôn được Truyền hình K+ cập nhật từ thứ Năm/thứ Sáu tuần trước đó trên trang chủ http://kplustpvinh.com

  Xem thêm
 • Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 42 (08/10/2015 - 15/10/2015)
  Lịch phát sóng thể thao trên K+ tuần 42 (08/10/2015 - 15/10/2015)

  Các chương trình Thể thao luôn được phát sóng trên cả hai chuẩn SD (K+1, K+PM, K+NS, K+PC) và HD (K+1 HD, K+PM HD, K+NS HD). Lịch phát sóng trực tiếp Thể thao hàng tuần luôn được cập nhật trên website và đầu thu K+ từ thứ 5-6 của tuần trước đó.

  Xem thêm
 1