Dịch vụ

Nâng cấp thuê bao từ Access+ nên Premium HD+ tại TP Vinh

Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 4000V với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp thuê bao lên gói kênh Premium HD+ để xem các kênh chuẩn SD, cần mua đầu thu model Opentel ODS 1400NA hoặc SMARDTV-STB111 cùng với thẻ giải mã tương ứng và trả phí gia hạn hoặc nâng cấp.

Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 4000V với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp thuê bao lên gói kênh Premium HD+ để xem tất cả các kênh chuẩn SD và HD, cần mua bộ thiết bị HD có model đầu thu Samsung HD SMT-S5060 cùng với thẻ giải mã tương ứng và trả phí gia hạn hoặc nâng cấp. K+ quy định mức giá ưu đãi đặc biệt đối với đầu thu HD cho khách hàng. Gọi hoặc đến các đại lý ủy quyền của K+ để có thông tin chi tiết.

Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 1400NASMARDTV-STB111 với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp thuê bao lên gói kênh Premium HD+ để xem các kênh chuẩn SD thì chỉ cần trả phí gia hạn hoặc nâng cấp.

Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 1400NA/ SMARDTV-STB111 với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp thuê bao lên gói kênh Premium HD+ để xem tất cả các kênh chuẩn SD và HD thì cần mua đầu thu HD và vẫn giữ nguyên thẻ, sau đó trả phí gia hạn hoặc nâng cấp. K+ quy định mức giá ưu đãi đặc biệt đối với đầu thu HD cho khách hàng. Gọi hoặc đến các đại lý ủy quyền của K+ để có thông tin chi tiết.

Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 1400NA/SMARDTV-STB111 với gói kênh Premium HD+ muốn xem thêm các kênh chuẩn HD thì chỉ cần mua đầu thu HD và vẫn giữ nguyên thẻ. K+ quy định mức giá ưu đãi đặc biệt đối với đầu thu HD cho khách hàng. Gọi 0913432777 hoặc đến các đại lý ủy quyền của K+ để có thông tin chi tiết.

 Khách hàng đang sử dụng Samsung HD với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp lên gói kênh Premium HD+ để xem tất cả các kênh SD và HD chỉ cần trả phí gia hạn hoặc nâng cấp.

  • Phí nâng cấp thuê bao được tính như thế nào?

  •  

Cách tính phí nâng cấp phụ thuộc vào hình thức nâng cấp như sau:

1 -Nâng cấp toàn bộ thời hạn còn lại của thuê bao qua CGA:

  • Phí nâng cấp được tính bằng mức chênh lệch giữa giá gói cước hiện tại và gói cước mới nhân với số tháng còn lại của thuê bao. Các thángkhuyến mãi của gói cước hiện tại sẽ được nâng cấp mà không bị tính phí. 
  • Nếu thuê bao Access+ đã dùng đến ngày thứ 21 trở đi (tính cả ngày hiện tại) của tháng cuối cùng của thuê bao trả tiền (không bao gồm tháng khuyến mại nếu có), thì sẽ không tính phí nâng cấp lên gói Premium HD+ cho những ngày còn lại của tháng đó và các tháng khuyến mại nếu có với điều kiện thuê bao đã gia hạn gói tương lai là gói Premium HD+, hoặc gói tương lai là gói Access+ cũng phải được nâng cấp lên Premium HD+.

  • Nếu thuê bao Access+ mới dùng đến ngày thứ 20 trở lại (tính cả ngày hiện tại) của tháng cuối cùng của thuê bao trả tiền (không bao gồm tháng khuyến mại nếu có) thì phí nâng cấp lên gói Premium HD+ cho những ngày còn lại của tháng đó và các tháng khuyến mại nếu có được tính trên cơ sở 1 tháng.

Gọi để có thông tin chi tiết về phí nâng cấp.

2 - Nâng cấp thuê bao ngắn hạn bằng thẻ cào nâng cấp 1 tháng: Khách hàngchỉ có nhu cầu nâng cấp trong ngắn hạn có thể mua thẻ cào nâng cấp lên gói PREMIUM HD+ thời hạn 01 tháng với phí 150.000đ/ 1tháng.

* Điều kiện:

  • Chỉ áp dụng cho thuê bao đang sử dụng gói Access+ với đầu thu Opentel ODS 1400NA/ SMARDTV-STB111/Samsung HD SMT – S5060 nâng cấp lên gói PremiumHD+.
  • Các tháng khuyến mãi của gói cước hiện tại vẫn bị tính phí nâng cấp.
  • Khách hàng có thể sử dụng nhiều thẻ cào nâng cấp để nâng cấp theo thời gian yêu cầu.
  • Thời hạn còn lại của thuê bao tối thiểu là 30 ngày để sử dụng 1 thẻ cào nâng cấp.

Gọi: 0913 432 777 Gọi: 098 505 06 12