Dịch vụ

  • Nâng cấp thuê bao từ Access+ nên Premium HD+ tại TP Vinh
    Nâng cấp thuê bao từ Access+ nên Premium HD+ tại TP Vinh

    Khách hàng đang sử dụng đầu thu Opentel ODS 4000V với gói kênh Access+ muốn gia hạn hoặc nâng cấp thuê bao lên gói kênh Premium HD+ để xem các kênh chuẩn SD, cần mua đầu thu model Opentel ODS 1400NA hoặc SMARDTV-STB111 cùng với thẻ giải mã tương ứng và trả phí gia hạn hoặc nâng cấp.

    Xem thêm
 1